Za akademické horizonty

vysokoškolský student a pedagog pro 21. století

O konferenci

Vzhledem k mimořádné situaci jsme závěrečnou konferenci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni, která se původně měla konat začátkem dubna v Srní, připravili v elektronické podobě.

On-line konference Za akademické horizonty probíhá v asynchronním režimu v LMS Moodle Západočeské univerzity v Plzni. Můžete se kdykoli v průběhu měsíce června připojit, shlédnout příspěvky a diskutovat v diskusních fórech.

Cílem konference je:

  1. seznámit širší akademickou veřejnost s výsledky ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni v aktivitách A2 (Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy) a A7 (Adaptace studijního prostředí),
  2. umožnit diskuzi a výměnu zkušeností mezi vysokými školami a fakultami k tématům, která jsou aktuální ve vzdělávání vysokoškolských studentů bez ohledu na studijní program.

Řešitelé projektu zvolili ke zvýšení kvality výuky a úspěšnosti studia systematický přístup. S použitím metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu bylo například zjišťováno, jak se současní studenti učí, jaké metody výuky jim vyhovují, jak se připravují na zkoušky, jaké jsou příčiny jejich problémů ve studiu apod.

V rámci projektu byl výrazně změněn a rozšířen systém vzdělávání akademických pracovníků v oblasti pedagogických kompetencí včetně přenosu získaných znalostí a dovedností do výuky. Poznatky o obtížích nastupujících studentů v adaptačním období se staly základem pro návrh a ověření efektivity celé škály podpůrných opatření.

Některé jevy zjištěné v životě současných vysokoškoláků mají hlubší společenské souvislosti, proto byli na konferenci pozváni odborníci schopní pojmout problematiku pohledem přesahujícím akademické prostředí.

Konference zhodnotí plnění cílů projektu, jednání proběhne v plénu a v sekcích. Upřesnění bude provedeno při prezenci.

Konference je pořádána v rámci ESF projektu (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287) Západočeské univerzity v Plzni.

Sekce

  1. Úspěšnost studia
  2. Metody výuky
  3. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. Vzdělávání akademických pracovníků
  5. Elektronizace výuky práva

Jak na rezervaci?

Přihlášky odesílejte elektronicky do 15. 2. 2020. Registraci provádějte zde.

Kdy proběhne?

Kurz je k dispozici po celý měsíc červen.

Kde se uskuteční?

Elektronicky v LMS Moodle.